เกมส์ออนไลน์ MMORPG , เกม RPG

เกมส์ออนไลน์ Fighting Game, เกม Battle Royal, เกมส์ Co-op

เกมส์ออนไลน์ FPS

เกมส์ออนไลน์ Oppen World, เกม Sandbox

เกมส์ออนไลน์ survival

รวมทุกประเภท เกมส์ออนไลน์